Hà Nội đầu tư các tuyến đường trong khu đất đấu giá huyện Quốc Oai

Hà Nội đầu tư các tuyến đường trong khu đất đấu giá huyện Quốc Oai

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ điểm giao với tuyến đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai đến điểm giao với tuyến đường phía Nam khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ĐG02).