Hà Nội đặt mục tiêu tinh giản 10% biên chế

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành kế hoạch đến năm 2021 TP Hà Nội sẽ tinh giản tối thiểu 10% biên chế của TP hiện nay.
Hà Nội đặt mục tiêu tinh giản 10% biên chế

Theo UBND TPHà Nội, đây là kế hoạch thực hiện theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Trước mắt, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được TP giao biên chế phải xây dựng đề án tinh giản biên chế của đơn vị mình trình UBND TP phê duyệt trong tháng 8-2015. Đề án tinh giản biên chế của từng đơn vị phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được UBND TP giao năm 2015.

Sau khi đề án tinh giản biên chế của từng đơn vị được phê duyệt, UBND TP yêu cầu từng cơ quan, đơn vị hàng năm phải lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự đoán kinh phí thực hiện theo định kỳ 2 lần/năm.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định việc tính chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí chi trả cho đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch của thành phố.

Theo Tuổi trẻ