“Quyền lực ngầm” của bút phê

“Quyền lực ngầm” của bút phê

Bút phê đang được thừa nhận ở hầu hết các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và có “quyền lực” nhất định. Chúng được xem là căn cứ, cơ sở để người trình thủ tục làm cơ sở thực hiện, lưu vào hồ sơ, kể cả căn cứ để quyết toán, thanh toán.