Hà Nội đã xây dựng được 461 chuỗi liên kết thực phẩm an toàn với 21 tỉnh thành

VietTimes – Đây là chương trình do cá sở chức năng của Hà Nội làm nòng cốt tiến hành và phát triển mối quan hệ giao thương trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô.
Hình minh họa
Hình minh họa

Đến nay, Hà Nội đã xây dựng được 461 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của 21 tỉnh, thành phố. Theo đó, nông dân, doanh nghiệp tại các địa phương được thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, tư vấn, phân tích, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp...

Đến nay, thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân loại và cấp hơn 400 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở, địa điểm kinh doanh, phân phối các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có sản phẩm nguồn gốc từ các tỉnh, thành cung cấp cho Hà Nội.

Đồng thời, 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho Hà Nội đã tích cực, chủ động trong công tác kết nối sản xuất và phát triển, giám sát chuỗi cung ứng thực phẩm. Qua đó nâng cao và nhân rộng được mô hình sản xuất an toàn trong cung ứng thực phẩm.