300 người đăng ký hiến tặng mô, tạng trong chương trình “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống“

300 người đăng ký hiến tặng mô, tạng trong chương trình “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống“

VietTimes – Sáng 9/8, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống”, nhân dịp Bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm ghép tạng và phát động phòng trào đăng ký hiến tặng mô, tạng. 
Kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

VietTimes -- Sáng 5/2, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 15 năm hoạt động của Ban chỉ đạo này. Đây là kỳ họp tổng kết có thể là cuối cùng của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, trước khi kết thúc hoạt động trong đầu năm 2018.