Hà Nội chi gấp 2 lần TPHCM; Bộ Giao thông chi gấp 20 lần Bộ Xây dựng

VietTimes – Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2016 vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho hay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tư ước tính đạt 19429,4 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4125 tỷ đồng; vốn địa phương 15304,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch năm và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 4692 tỷ đồng, bằng 26,5% và tăng 21,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1306 tỷ đồng, bằng 20,4% và tăng 4,9%; Bộ Y tế 782,5 tỷ đồng, bằng 26,1% và tăng 39,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 630,5 tỷ đồng, bằng 20,8% và tăng 56,3%; Bộ Xây dựng 235 tỷ đồng, bằng 26,1% và giảm 36,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 191 tỷ đồng, bằng 22,6% và tăng 9,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 130 tỷ đồng, bằng 22,5% và giảm 5,5%; Bộ Công Thương 110 tỷ đồng, bằng 26,3% và tăng 17,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 70,2 tỷ đồng, bằng 27,9% và giảm 12,2%; Bộ Thông tin và Truyền thông 28,9 tỷ đồng, bằng 28,6% và giảm 41,7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 48,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 35168,8 tỷ đồng, bằng 25,3% và tăng 14,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 11282,5 tỷ đồng, bằng 26,2% và tăng 3,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2442 tỷ đồng, bằng 31,4% và giảm 4,6%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 7967,7 tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 4088,2 tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 6,2%; Nghệ An 1675,5 tỷ đồng, bằng 29% và tăng 11%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1535,8 tỷ đồng, bằng 25,1% và giảm 0,7%; Bình Dương 1498,7 tỷ đồng, bằng 23,3% và tăng 63,9%; Thanh Hóa 1332 tỷ đồng, bằng 32,3% và tăng 16,7%.

Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2016 ước tính đạt 254,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán năm, trong đó cả 3 lĩnh vực thu chủ yếu đạt thấp so với dự toán năm: Thu nội địa ước tính đạt 209,3 nghìn tỷ đồng, bằng 26,7%; thu từ dầu thô 10,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 33,9 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7%. Thu từ dầu thô và từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt thấp chủ yếu do tác động của giá dầu thô và các sản phẩm hóa dầu xuất khẩu giảm mạnh. Riêng thu nội địa, tiến độ đạt thấp chủ yếu do giảm thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước (đạt 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán năm) do tác động của giá dầu và khí giảm; thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại phát sinh thấp, đồng thời chưa thu vào ngân sách số tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 44,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7%; thu tiền sử dụng đất 22,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9%; thuế thu nhập cá nhân 21,6 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%; thuế bảo vệ môi trường 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2016 ước tính đạt 318,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25% dự toán,trong đó chi đầu tư phát triển 53,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 53,5 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 222,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27%; chi trả nợ và viện trợ 42,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2%.

X.T