Thủ tướng quyết định tăng lương cơ sở

Thủ tướng quyết định tăng lương cơ sở

VietTimes -- Từ 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng. Đồng thời điều chỉnh lương lưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở.
Đến 15/8 bội chi ngân sách 111.500 tỷ đồng

Đến 15/8 bội chi ngân sách 111.500 tỷ đồng

VietTimes -- Theo số liệu từ Tổng Cục thống kê, tính đến 15/8/2016, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 603,7 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách là 715,2 nghìn tỷ đồng. Tính chung, bội chi ngân sách nhà nước đến 15/8 ước tính khoảng 111.500 tỷ đồng.