Hà Nội: 10 quận bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

VietTimes -- Từ hôm nay (10/8), TP. Hà Nội sẽ chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến tại 144 phường thuộc 10 quận và đến hết năm 2016 sẽ áp dụng tại tất cả 584 xã/phường trên địa bàn.

Từ 10/8, người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của TP Hà Nội

Từ 10/8, người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của TP Hà Nội

Với việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực  tuyến mức độ 3 cấp phường của TP Hà Nội hiện tại, người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội tại địa chỉ www.egov.hanoi.gov.vn để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3 thuộc lĩnh vực tư pháp như: đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn; trích lục đăng ký khai sinh; chứng thực bản sao từ  bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.  

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ cho phép người sử dụng dịch vụ có thể tải, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dự kiến, năm 2016 thành phố sẽ triển khai mới 37 nhóm dịch vụ với tổng số 132 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bao gồm 102 thủ tục cấp sở, 11 thủ tục cấp huyện và 19 thủ tục cấp xã.

Theo bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, năm 2016, thành phố tiến hành rà soát và sẽ tập trung triển khai nhóm dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, duy trì, nâng cao tỉ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến của 10 nhóm dịch vụ với tổng số 102 thủ tục hành chính đã triển khai như: Thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phiếu lý lịch tư pháp...; triển khai mới gồm 23 nhóm dịch vụ với 105 thủ tục hành chính; triển khai thêm 14 nhóm dịch vụ với 27 thủ tục hành chính.

Thành ủy Hà Nội đặt chỉ tiêu đến cuối năm 2017 sẽ cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đến năm 2020 sẽ cung cấp 70-80% dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các sở, ban ngành cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2016, để làm nền tảng cho việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong cả giai đoạn 2016 – 2020, Hà Nội đã triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến (http://egov.hanoi.gov.vn/). Đây là địa chỉ tích hợp duy nhất trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của toàn thành phố để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối với phần mềm một cửa điện tử và liên thông với quá trình xử lý nghiệp vụ của từng thủ tục hành chính.

Ưu điểm khi triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3 là góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Theo Sở TT&TT Hà Nội, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 sẽ được đưa vào chỉ tiêu thi đua-khen thưởng và xác định ứng dụng là nội dung thường xuyên trong hoạt động chỉ đạo điều hành của Hà Nội. TP. Hà Nội xác định ứng dụng CNTT là vấn đề quan trọng, là đòn bẩy phục vụ cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đánh giá, đây là bước chuyển biến mới, chuyển tất cả dịch vụ công trực tuyến tại các Sở, ban, ngành trở thành hệ thống chung của cả Thành phố. Ngày 10/8, khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 144 phường, các phường dừng vận hành các hệ thống phần mềm cũ đang thực hiện, chỉ vận hành hệ thống chung của Thành phố.

Theo Chủ tịch Hà Nội, trong thời gian tới, song song triển khai dịch vụ công mức độ 3, Thành phố sẽ triển khai thí điểm mức độ 4 trên mạng như đăng ký giấy khai sinh và trả giấy khai sinh qua mạng.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm
Việt Nam nên tắt 2G hay 3G?

Việt Nam nên tắt 2G hay 3G?

VietTimes – Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch ngắt kết nối 2G khi công nghệ 5G được triển khai thương mại chính thức. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, người ta lại định ngắt 3G chứ không phải 2G.