Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

VietTimes -- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều 22/10. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự duy nhất được giới thiệu cho chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Tờ trình do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày – thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội – có nội dung căn cứ điều 74 Hiến pháp, điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội và Điểm 4 Nghị quyết 34 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 8.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ tờ trình về nhân sự để Quốc hội quyết định đạt kết quả tốt.

Theo chương trình, vào sáng 23/10, Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn của các đại biểu Quốc hội, đồng thời giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Đến chiều 23/10, sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV./.