Giám đốc Thông tin ĐSQ Hoa Kỳ nhận xét về hạ tầng Internet và an ninh mạng tại Việt Nam

VietTimes -- Trong sự kiện “Kinh tế số và Chính sách an ninh mạng” tổ chức ngày 29/3. VietTimes đã có cuộc phỏng vấn riêng với ông Todd CE. Cheng, Giám đốc Thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Ông Cheng đã có những nhận định rất khách quan về hạ tầng Internet và an ninh mạng tại Việt Nam.

Ông Todd Cheng, Giám đốc quản lý thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ trả lời tại sự kiện “Kinh tế số và Chính sách an ninh mạng”

Ông Todd Cheng, Giám đốc quản lý thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ trả lời tại sự kiện “Kinh tế số và Chính sách an ninh mạng”