Giải quyết 690 hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế qua Cổng dịch vụ công

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau hơn 6 tháng thực hiện, đã có 690 hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trang giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 12/2019, cơ quan này đã nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất.

Sau hơn 6 tháng thực hiện, đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Với dịch vụ công này, người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh (smartphone) kết nối Internet là có thể thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất mà không cần phải ra khỏi nhà.

Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ , đăng nhập vào hệ thống, người dân có thể dễ dàng thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất và nhận kết quả hồ sơ thủ tục thông qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc dịch vụ bưu chính.

Ngay khi cán bộ Bảo hiểm xã hội thụ lý hồ sơ, người dân sẽ nhận được tin nhắn hẹn trả kết quả.

Khi có kết quả, người dân cũng nhận được thông báo để có thể đến nhận thẻ bảo hiểm y tế hoặc chờ nhận chuyển phát nhanh.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể chủ động tra cứu tình hình xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ .

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trung bình hằng năm khoảng 2,6 triệu hồ sơ.

Khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sẽ giảm thời gian đi lại giải quyết thủ tục hành chính theo quy định trực tiếp là 1 ngày làm việc, với 4 lượt đi lại. Như vậy, chi phí tiết kiệm được sẽ là 886,6 tỷ đồng.

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, các thông tin được điền tự động vào mẫu đơn, tờ khai và tái sử dụng hồ sơ, thông tin đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bảo hiểm xã hội, không phải nộp lại hồ sơ, giấy tờ nên giảm thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ tối thiểu 1 giờ làm việc. Chi phí tiết kiệm được hơn 71,8 tỷ đồng, đưa tổng chi phí tiết kiệm tối thiểu khi thực hiện thủ tục này là 958,4 tỷ đồng.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng để tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử (5 cơ sở dữ liệu khác là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính).

Ba năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cập nhật, duy trì, đảm bảo chất lượng và làm giàu hệ thống dữ liệu này, trong đó có dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là trên 97,4 triệu nhân khẩu; cơ sở dữ liệu của 14,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 488.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý biến động.

Bên cạnh đó, còn có cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với 3,6 triệu người; cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh.

Những cơ sở dữ liệu trên đã giúp ngành Bảo hiểm xã hội cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát được tình trạng gian lận khi thanh toán bảo hiểm.

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội đã được chia sẻ với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm phục vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, góp phần giảm đáng kể số lượng giấy tờ, thủ tục và chi phí.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, cả nước hằng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Ngoài dịch vụ công cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai kết nối liên thông các dịch vụ công khác của ngành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp./.

Theo TTXVN/Vietnam+