ExxonMobil đàm phán thực hiện dự án khai thác khí ở Việt Nam

Lãnh đạo USABC nhấn mạnh quan tâm của ExxonMobil hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong dự án khai thác khí ở mỏ Cá Voi Xanh, khẳng định cam kết của ExxonMobil và nêu những điều kiện cần thiết để thực hiện dự án.
ExxonMobil đàm phán thực hiện dự án khai thác khí ở Việt Nam

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Đoàn Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Trước đó nhiều nguồn thông tin cho biết, kế hoạch xây siêu dự án tại khu vực miền Trung Việt Nam đã được Exxon tính đến từ cuối năm 2013. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo USABC cũng cho biết, một số công ty như GE, Halliburton, Caterpillar quan tâm đến việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các dự án năng lượng dầu khí tại Việt Nam. 

Autodesk mong muốn tham gia tối ưu hoá các dự án xây dựng hạ tầng trong ngành dầu khí bằng các phần mềm thiết kế và quản lý dự án chuyên dụng. 

Trong khi AIG quan tâm tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm với PVI, đơn vị thành viên của Tập đoàn...

Theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh mong muốn Tập đoàn và các đối tác Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực then chốt của Tập đoàn, thúc đẩy các dự án hợp tác hiện tại với ExxonMobil, Murphy, GE và các khả năng hợp tác trong tương lai tại Việt Nam, Hoa Kỳ và ở nước thứ ba. 

Ông Khánh cho biết, Tập đoàn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các công ty Hoa Kỳ tham gia vào các dự án dầu khí và phát điện ở Việt Nam như thăm dò, khai thác, vận hành, đấu thầu trang thiết bị, dịch vụ, tư vấn, kỹ thuật, thu xếp vốn.... 

Ngoài ra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ, năng lượng tái tạo, bảo hiểm.

Theo Bizlive