Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức trao giải “xanh hóa” cho nhau

VietTimes -- Lần đầu tiên tại Hải Phòng và cũng là đầu tiên của cả nước, một doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN đã tự triển khai  đánh giá, bình chọn, và trao giải mô hình “doanh nghiệp xanh” cho các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN của mình.
Hệ thống xử lý nước thải của một doanh nghiệp trong KCN Nam Cầu Kiền. Ảnh: VietTimes
Hệ thống xử lý nước thải của một doanh nghiệp trong KCN Nam Cầu Kiền. Ảnh: VietTimes

Công ty CP Shinec - Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) - đã phát động chương trình, xác định tiêu chí, và “chọn” được 13/17 doanh nghiệp đạt được các tiêu chí về môi trường. Shinec đã chọn được các doanh nghiệp này sau khi tổ chức hẳn vòng chung khảo “Chương trình bình chọn đánh giá và phân hạng DN xanh”.

Ao lắng nước thải của một dự án trong KCN Nam Cầu KiềnAo lắng nước thải của một dự án trong KCN Nam Cầu Kiền

Theo đó, việc bình chọn, phân hạng được dựa trên 4 tiêu chí chính. Đó là: Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; Tiêu chí đánh giá tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường hiện hành; Tiêu chí đánh giá tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan khác; Tiêu chí hoạt động thực tiễn và đạo đức Môi trường của Doanh nghiệp.

Hệ thống rửa xe ra vào tự động trong KCN Nam Cầu KiềnHệ thống rửa xe ra vào tự động trong KCN Nam Cầu Kiền

Việc xây dựng tiêu chí, đánh giá được thực hiện bởi các nhà khoa học chuyên ngành, các doanh nghiệp chuyên ngành môi trường, có sự tham gia của các cơ quan như thanh tra, cảnh sát môi trường, các chuyên gia về môi trường cảnh sát…các tiêu chí đưa ra dựa trên các qui định của luật pháp về môi trường hiện hành kết hợp với rất nhiều cuộc khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp.