Tin tức 24h: Trung Quốc nhầm to về Mỹ; Biển Đông thành đấu trường; Tổng Bí thư “gióng trống” diệt tham nhũng; Lương đại tướng chỉ hơn 13 triệu

Tin tức 24h: Trung Quốc nhầm to về Mỹ; Biển Đông thành đấu trường; Tổng Bí thư “gióng trống” diệt tham nhũng; Lương đại tướng chỉ hơn 13 triệu

VietTimes -- Biển Đông, Trung Quốc vờ lo ngại bị bao vây để tập trung binh khí hòng gây chiến, thực ra là để chiếm biển Đông lâu dài. Trong nước, câu hỏi đặt ra là làm tiếp chương trình chống tham nhũng Tổng bí thư đã phát động như nào. Ngạc nhiên lương đại tướng quân đội chỉ hơn 13 triệu mỗi tháng