Đến 2025, Đà Nẵng sẽ có 100% xã phường phân loại rác tại hộ gia đình

VietTimes – Đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.
Đà Nẵng đang đối mặt với áp lực xử lý rác thải trên toàn TP
Đà Nẵng đang đối mặt với áp lực xử lý rác thải trên toàn TP

Đó là mục tiêu UBND TP Đà Nẵng đặt ra cho kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn phấn đấu đạt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tái chế, tái sử dụng đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Ngoài ra, Đà Nẵng đặt mục tiêu 95% tổng lượng CTRSH phát sinh được thu gom và xử lý; đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng phương tiện thu gom, vận chuyển, không để rơi vãi CTRSH tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển.

Đối với công tác xử lý CTRSH, phấn đấu đến năm 2020, dừng hoạt động chôn lấp CTRSH không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu). Đầu tư cơ sở xử lý CTRSH có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%.

Bãi rác Khánh Sơn đang quá tải
Bãi rác Khánh Sơn đang quá tải

Mục tiêu của Đà Nẵng là chấm dứt tình trạng rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng, gây mất mỹ quan khu dân cư, đô thị; huy động doanh nghiệp, cộng đồng tham gia công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan tại khu vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu trú.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt kế hoạch giảm thiểu phát sinh CTRSH tại nguồn, hưởng ứng phong trào không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng 1 lần...; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý CTRSH.

Tổng dự toán kinh phí các dự án đầu tư khoảng 8.546 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách đầu tư của TP Đà Nẵng là 1.936 tỷ đồng, ngân sách đầu tư của doanh nghiệp 6.610 tỷ đồng.