Có nên sàng lọc nhân sự Đại hội bắt đầu từ khâu bằng cấp?

Có nên sàng lọc nhân sự Đại hội bắt đầu từ khâu bằng cấp?

VietTimes -- Mới đây, hôm 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 - có một bài viết rất quan trọng bàn về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Toàn quốc vào năm 2021. Cần hiểu rằng đó cũng chính là chỉ đạo để Đảng bộ các cấp quán triệt, vận dụng thực hiện ngay ở địa phương mình.