Kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên vi phạm, có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt

VietTimes – Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm,” không có ngoại lệ, trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người,” làm cho tổ chức đảng, đảng viên tiến bộ hơn, làm tốt hơn.

Ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tham luận.

Ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tham luận.

Đại biểu Mai Trực - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - thông tin tại tham luận với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Nội dung tham luận này được trình bày chiều nay (27/1), trước toàn thể Đại hội Đảng XIII.

Trong tham luận, đại biểu Mai Trực cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 15.000 tổ chức đảng và trên 47.000 đảng viên. Trong số đó trên 23.000 là cấp ủy viên các cấp, giám sát trên 183.000 tổ chức đảng và trên 528.000 đảng viên, trong đó trên 154.000 là cấp ủy viên các cấp; tập trung nhiều vào những điểm "nóng," những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm.

Trong đó, nhiều việc mới, tồn tại đã lâu, rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Uỷ ban đã ra quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm.

"Có cả những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đương chức hoặc đã nghỉ hưu... với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có 'vùng cấm,' không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn, mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực cho biết.

Kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên vi phạm, có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt ảnh 1

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XIII.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt được kết quả quan trọng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra ở những nơi, những lĩnh vực mà trước đây ít hoặc chưa được kiểm tra như Cơ quan tư pháp, các cơ quan trong lực lượng vũ trang, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước…

Một số kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tạo tiền đề cho các ngành chức năng xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật (như các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, vụ Đinh Ngọc Hệ, vụ AVG, vụ BIDV,...).

Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm

Ông Mai Trực cho rằng, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: “Giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; trong đó coi trọng giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa.

Trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải chủ động, kịp thời, chọn đúng thời điểm và đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm để kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan, chứng cứ đến đâu kết luận xử lý đến đó.