Đà Nẵng và Quảng Nam ký thỏa thuận quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

VietTimes -- Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ cùng quản lý hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn theo phương thức không có giới hạn địa giới và từ đầu nguồn sông cho đến biển.
Trong thời gian qua, sự tác động của thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn đang đòi hỏi phương thức quản lý phù hợp
Trong thời gian qua, sự tác động của thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn đang đòi hỏi phương thức quản lý phù hợp

Sáng 21/12, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam đã ký kết “Thỏa thuận phối hợp về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ” với nhiều điều khoản quan trọng.

Theo nội dung ký kết, hai địa phương sẽ thành lập một ban điều phối liên tỉnh với sự hỗ trợ của Viện Chuyển đổi môi trường - xã hội và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế để quản lý các vấn đề kinh tế, môi trường trên hệ thống sông này với quy mô tiếp cận từ đầu nguồn sông cho đến biển. Đồng thời áp dụng phương thức quản lý không gian không có giới hạn địa giới hành chính giữa 2 địa phương để quản lý hệ thống sông này.

Được biết, hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn là một trong 9 hệ thống sông lớn của Việt Nam và là sông liên tỉnh được đánh giá rất phức tạp. Nhưng với cách thức tiếp cận và quản lý nguồn tài nguyên nước từ hệ thống sông này chưa phù hợp và giảm chức năng thúc đẩy phát triển bền vững cho các khu vực lưu vực sông này. Nhất là đảm bảo cung cấp nguồn nước.

Việc Đà Nẵng và Quảng Nam ký kết hợp tác sẽ đem lại sự phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường để đảm bảo lợi ích giữa 2 địa phương và khu vực.

Trong thời gian gần đây, hệ lụy của hệ thống thủy điện bậc thang trên hệ thống sông này gây khá nhiều vấn đề khiến 2 địa phương cần có những thỏa thuận cụ thể trong quản lý, khai thác. Đặc biệt là sử dụng nguồn nước cấp cho khu vực hạ du của 2 địa phương trong tương lai khi các thủy điện trên hệ thống sông này chặn dòng khiến Đà Nẵng suy kiệt về nguồn nước.