Đà Nẵng sẽ thông qua nghị quyết thu 20 loại phí và lệ phí?

VietTimes -- Theo Tờ trình của UBND TP Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm ký 2016-2021), địa phương này đang trình thông qua 13 loại phí và 7 loại lệ phí các loại.
Đà Nẵng sẽ thông qua HĐND 20 loại phí và lệ phí các loại tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa IX
Đà Nẵng sẽ thông qua HĐND 20 loại phí và lệ phí các loại tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa IX

Cụ thể, trong 13 loại phí có 5 loại phí mới và 8 loại phí thay đổi. Các loại phí mới bao gồm: Phí bình tuyển công nhân cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống; phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng thành phố; phí thầm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh; phí thư viện; phí thẩm định phương án cải tạo môi trường, phục hồi môi trường bổ sung;

8 loại phí thay đổi mức thu gồm: Phí thẩm định báo cáo tác động môi trường; Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác nước ngầm, nước mặt, nước xả thải; Phí thẩm định đề án khai thác xử dụng nước mặt, nước biển; Phí thầm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; Phí thăm quan công trình văn hóa bảo tàng điêu khắc Chăm; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn; Và phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Mức phí có mức giá cao nhất là 13 triệu đồng và 15.000 đồng/lần đăng ký. Đối với mức phí điều chỉnh có mức điều chỉnh tăng cao nhất là gấp 4,17 lần và giảm thấp nhất bằng 50% mức đang thu hiện tại.

Đối với 7 loại lệ phí bao gồm: Lệ phí đăng ký kinh doanh; Lệ phí đăng ký lưu trú; Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân; Phí hộ tịch; Phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; Và Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.