Đà Nẵng: Kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 88 đảng viên, không phát hiện tham nhũng

VietTimes -- Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp ở Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức Dảng và 88 đảng viên (khiển trách 77, cảnh cáo 9, khai trừ 2 trường hợp). Nội dung vi phạm chủ yếu là phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm,… không phát hiện tham nhũng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức Đà Nẵng đã tổ chức 388 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành tại 4.438 tổ chức, cơ cở cá nhân và chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức Đà Nẵng đã tổ chức 388 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành tại 4.438 tổ chức, cơ cở cá nhân và chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp TP. Đà Nẵng đã kiểm tra 250 tổ chức Đảng, 423 đảng viên (85 cấp ủy viên); giám sát 119 tổ chức Đảng, 29 đảng viên (11 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật 1 đảng viên. 

UBKT Đảng các cấp đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng, 8 đảng viên (có 4 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; kiểm tra 133 tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giám sát 81 tổ chức Đảng, 98 đảng viên (71 cấp ủy viên); kiểm tra 3 tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách và 523 tổ chức Đảng về thu nộp, sử dụng Đảng phí; giải quyết tố cáo 2 đảng viên... 

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức Đảng và 88 đảng viên (khiển trách 77, cảnh cáo 9, khai trừ 2 trường hợp). Nội dung vi phạm chủ yếu: phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản; kê khai tài sản, thu nhập...

Cũng trong 6 tháng qua, các cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng đã tổ chức 388 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành tại 4.438 tổ chức, cơ sở, cá nhân và chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Tuy vậy, qua các cuộc thanh, kiểm tra, Đà Nẵng đã phát hiện một số sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 749 triệu đồng; ban hành 2.543 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng...

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của Đà Nẵng đã nhận 38 đơn tố cáo. Hiện đã giải quyết xong 9 đơn, trong đó có 8 tố cáo sai và 1 tố cáo đúng một phần.

Việc thanh kiểm tra những lĩnh vực được dư luận quan tâm như sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp…, Đà Nẵng cũng không phát hiện vụ việc nào và không xử lý hành vi lãng phí nào.