Đà Nẵng: Kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 88 đảng viên, không phát hiện tham nhũng

Đà Nẵng: Kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 88 đảng viên, không phát hiện tham nhũng

VietTimes -- Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp ở Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức Dảng và 88 đảng viên (khiển trách 77, cảnh cáo 9, khai trừ 2 trường hợp). Nội dung vi phạm chủ yếu là phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm,… không phát hiện tham nhũng.