Đà Nẵng đưa ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về chuyển đổi số vào hoạt động

VietTimes – Sở TT&TT Đà Nẵng vừa đưa vào sử dụng ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn TP vào hoạt động.

Giao diện ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về chuyển đổi số của Sở TT&TT TP Đà Nẵng

Giao diện ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về chuyển đổi số của Sở TT&TT TP Đà Nẵng

Việc đưa ứng dụng ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm giúp doanh nghiệp nhận biết khả năng hiện tại, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mình, từ đó xác định lộ trình, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, điều chỉnh mô hình kinh doanh và mô hình quản trị cho phù hợp.

Bên cạnh đó, khảo sát sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thể tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực; từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số phù hợp theo yêu cầu thực tiễn.

Khảo sát được áp dụng đối toàn bộ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, quy mô khác nhau trên địa bàn TP. Để có thể đóng góp ý kiến và chia sẻ những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ https://dx.danang.gov.vn và đăng ký tài khoản sử dụng theo hướng dẫn.