Đà Nẵng đề xuất thí điểm tự quyết định số lượng biên chế

VietTimes – Đây là ý kiến đề xuất của ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng - tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Chiều ngày 25/11, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, do bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế - làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết, trên cơ sở TP thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đề xuất Trung ương cho phép TP được thí điểm phân cấp cho HĐND TP quyết định số lượng biên chế và số người làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước trong thời hạn 3 năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề xuất Trung ương cho phép HĐND TP được quyết định về số lượng, tiền lương và phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường; xem xét, tạo điều kiện để cán bộ cấp phường (gồm: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn Thanh niên) được liên thông trở thành công chức quận.

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao việc Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bà Thanh ghi nhận việc Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phê duyệt 25 đề án về tinh giản biên chế, là một trong những địa phương sớm quan tâm, đi đầu trong công tác biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của TP; phối hợp tốt việc tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc tinh giản biên chế như: xây dựng phần mềm vị trí việc làm, cập nhật đầy đủ các dữ liệu mô tả vị trí việc làm đối với tất cả cơ quan hành chính, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo tình hình khối lượng công việc, có chế độ chính sách riêng để hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức nghỉ khi tinh giản biên chế…

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Đà Nẵng hoàn thành vượt chỉ tiêu sắp xếp và tinh giản biên chế; tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được kiện toàn, tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, tránh tình trạng chồng chéo.

Trong giai đoạn 2015-2021, Thành ủy Đà Nẵng đã phê duyệt 25 Đề án tinh giản biên chế của 25 cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời đề nghị sắp xếp, chấm dứt tất cả các loại hợp đồng lao động nằm ngoài chỉ tiêu Trung ương giao, qua đó đã tinh giản và cắt giảm 338 người, đạt tỷ lệ 27,8%.

Đối với các cơ quan thuộc khối Nhà nước, Đà Nẵng đã giảm 207 biên chế công chức, đạt tỷ lệ 10,4%; giảm 2.316 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, đạt 11,7%.