Đà Nẵng: Cho phép bố trí cán bộ làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19

VietTimes – Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc xem xét bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng CNTT  làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới trực cơ quan, để phòng chống COVID-19.
Trụ sở Thành ủy Đà Nẵng
Trụ sở Thành ủy Đà Nẵng

Chiều tối ngày 31/3, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan, đơn vị rà soát kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác đến cuối tháng 4/2020 để phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị thực hiện phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; 

Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng CNTT làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến cơ quan để xử lý công việc; những người có trách nhiệm xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tổ chức trao đổi, phản ánh, báo cáo và xử lý công việc bằng hình thức trực tuyến và các biện pháp phù hợp khác.

Đà Nẵng: Cho phép bố trí cán bộ làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19 ảnh 1
Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm với cấp ủy, cơ quan cấp trên về việc phân công, tổ chức công việc tại đơn vị mình, đảm bảo về chất lượng, tiến độ công việc theo yêu cầu đã đề ra; chịu trách nhiệm khi để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại công sở…

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 1/4 - 15/4. Sau thời gian trên, tùy vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chỉ đạo tiếp theo.