Đã có quy chuẩn phục vụ kết nối Hệ thống một cửa bộ, tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (QCVN 120:2019/BTTTT) vừa được Bộ TT&TT ban hành.

Thông tư 18 của Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 (Ảnh minh họa: Internet)

Thông tư 18 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành” (QCVN 120:2019/BTTTT) được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 25/12/2019. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Được áp dụng với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng giải pháp xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “QCVN 120:2019/BTTTT” quy định các điều kiện kỹ thuật về các gói tin cơ bản phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu định dạng dữ liệu gói tin cơ bản phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm: gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gói tin về chia sẻ thông tin dữ liệu về TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; gói tin chia sẻ thông tin phản ánh kiến nghị; và gói tin về thông tin trả lời góp ý, hỏi đáp.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tới các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành sẽ tuân thủ theo các quy định kỹ thuật của từng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành do Bộ chủ quản xây dựng và ban hành theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan trong quá trình giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương là một nhiệm vụ Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Theo kế hoạch thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì xây dựng, ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử trên phạm vi cả nước, với thời hạn ban hành văn bản hướng dẫn là trong quý IV/2018 và ban hành quy định mức Thông tư trong quý IV/2019.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT đã ra quyết định 1705 ban hành Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Cũng nhằm thực hiện các nội dung công việc được Thủ tướng Chính phủ phân công trong kế hoạch thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ, cùng ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT đã ra quyết định 1697 ban hành “Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0)”.

Cùng với đó, trong thời gian qua, trên cơ sở bộ tiêu chí đã ban hành, Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục Tin học hóa đã tổ chức đánh giá và công bố các phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật đáp ứng bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0).

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của 8 doanh nghiệp được Bộ TT&TT đánh giá và công nhận đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật, bao gồm: “Cổng Dịch vụ công và phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0” (VNPT iGate) phiên bản 2.0.0 của VNPT; “Phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử”(O-PUS) phiên bản 2.0 của Nhật Cường; “Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Viettel” (V1Gate) phiên bản 2.0; “Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử FPT.eGov phiên bản 1.0 của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS);

“Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử EFY Việt Nam” (EFY-eCS) phiên bản 5.0 của Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam; “Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử” (DGOV) phiên bản 1.0 của Công ty Cổ phần Công nghệ số thông minh; “Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tích hợp liên thông SAVIS e-Gate 3.0 trên nền tảng số SAVIS Digital Gov 2.0” (SAVIS e-Gate) của Công ty cổ phần Công nghệ SAVIS; và “Phần mềm Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử liên thông” (UniOneGate) phiên bản 3.0 của Công ty cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất – UNITECH.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/chinh-phu-dien-tu/da-co-quy-chuan-phuc-vu-ket-noi-he-thong-mot-cua-bo-tinh-voi-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-193666.ict