Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được tự chủ tài chính

VietTimes -- Kể từ ngày 1/12/2017, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định.
Ông Nguyễn Thanh Lâm -- Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT. Ảnh: Minh Quang
Ông Nguyễn Thanh Lâm -- Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT. Ảnh: Minh Quang

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2017 Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác và các văn bản hướng dẫn.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi cho các hoạt động của Cục, trong đó có: Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị; chi bổ sung thu nhập cho người lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo quy định hiện hành, Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bao gồm: phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.