Công bố thông tin sai lệch, một công ty bị phạt 70 triệu đồng

VietTimes – Đó là Công ty cổ phần Đá Spilít (Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa). Nhưng đây chỉ là 1 trong 3 doanh nghiệp đã bị UBCKNN “tuýt còi” trong tuần giao dịch vừa qua.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Phạt tiền Công ty cổ phần Đá Spilít 70 triệu đồng

Ngày 05/7/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đá Spilít (Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa) cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (sửa đổi Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Ngày 06/02/2017, UBCKNN nhận được Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2016 của Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 07/02/2017, UBCKNN nhận được công văn số 01/2017/CV-SPI ngày 06/02/2017 của Công ty đính chính lại số liệu trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4/2016. Theo số liệu đính chính lại, doanh thu bán hàng giảm 56%, lợi nhuận gộp giảm 59%, lợi nhuận khác tăng 892% so với số liệu Công ty đã công bố trước đó. Do sai lệch số liệu trước và sau khi đính chính, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 4/2016 của Công ty thay đổi từ lỗ 216,48 triệu đồng thành lãi 772,26 triệu đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt tiền Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La 85 triệu đồng

Ngày 03/7/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt tiền Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm 85 triệu đồng

Ngày 03/7/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CPngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.