Tự kiểm tra và Lập danh mục văn bản pháp luật trong lĩnh vực TT&TT

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ban hành công văn số 3573/BTTTT-PC ngày 3/10/2017 do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng ký gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ TT&TT
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ TT&TT

Công văn nêu rõ: Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ TTTT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc TW tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành từ ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2017 đang còn hiệu lực pháp luật, có nội dung liên quan đến lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả tự kiểm tra ( phiếu kiểm tra văn bản, nếu có) danh mục và văn bản QPPL chưa đựng mọi nội dung liên quan đến lĩnh vực QLNN của Bộ TTTT các cơ quan gửi về Bộ TTTT trước ngày 1/11/2017 để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.