Công ty tài chính phải công khai lãi suất

VietTimes -- Từ ngày 15/3, công ty tài chính phải ban hành quy định về mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng để áp dụng thống nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Thông tư 43/2017/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giúp hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển bền vững hơn. Với quy định này, người vay có thể tham khảo mức lãi suất thấp nhất và cao nhất trước khi quyết định vay vốn.

Theo đó, công ty tài chính phải thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay tiêu dùng sau:

1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, công ty tài chính và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

2. Cho vay theo hạn mức: Công ty tài chính xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, công ty tài chính thực hiện cho vay từng lần. Mỗi năm ít nhất một lần, công ty tài chính xem xét, xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định hợp đồng cho vay tiêu dùng phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có các nội dung như: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của công ty tài chính; tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của khách hàng; số tiền cho vay; hạn mức cho vay đối với trường hợp cho vay theo hạn mức; mục đích sử dụng vốn vay; phương thức cho vay; thời hạn cho vay; lãi suất cho vay; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; chế tài áp dụng và biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không trả nợ đúng hạn;...

Thực tế, nhu cầu vay tiêu dùng gia tăng, kéo theo sự ra đời và phát triển của các công ty tài chính. Tuy nhiên, lãi suất cho vay tiêu dùng luôn là vấn đề được quan tâm, nhất là khi các công ty tài chính áp dụng mức cao. Quy chế cho vay tiêu dùng có hiệu lực từ năm 2000 và đã có nhiều bổ sung sửa đổi, song vẫn phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế lẫn các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ tín dụng… trong việc cung ứng vốn cho vay tiêu dùng.