Vì sao có thể sớm nới room tín dụng?

Vì sao có thể sớm nới room tín dụng?

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, việc nới room tín dụng bất động sản cần được xem xét sớm trong tháng 9 tới. Nếu chờ đến quý IV sẽ hơi muộn và đánh mất nhiều cơ hội phát triển của thị trường.