Công bố vận hành hệ thống Core Banking mới của Ngân hàng Nhà nước

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước vừa công bố vận hành hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, Hệ thống SG3.1, thuộc phạm vi hợp đồng SG3.1 của Dự án FSMIMS sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Với việc triển khai thành công Hệ thống SG3.1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có được một hệ thống thông tin hiện đại, tương đối hoàn chỉnh để hỗ trợ tích cực cho điều hành chính sách tiền tệ, cũng như công tác quản lý nguồn lực nội bộ của NHNN. Hệ thống SG3.1 cũng được coi là bước tiến dài về mặt ứng dụng công nghệ của NHNN
Hợp đồng SG3.1 "Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước" là hợp đồng có phạm vi triển khai và đối tượng hưởng lợi trực tiếp lớn nhất trong phạm vi Dự án FSMIMS, bao phủ toàn hệ thống ngân hàng nhà nước, với 17 Vụ, Cục, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, 63 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; hơn 100 tổ chức tín dụng.

Mục tiêu của SG3.1 là xây dựng một hệ thống kế toán tập trung, xử lý các nghiệp vụ của Ngân hàng Trung ương một cách tự động, đảm bảo khả năng khai thác dữ liệu chính xác và kịp thời.

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam triển khai đồng thời 2 cấu phần Core banking và ERP, điều mà các ngân hàng thương mại đều cố gắng tránh do tính phức tạp của nghiệp vụ và khối lượng công việc phải triển khai rất lớn.

Cũng theo Phó Thống đốc, hệ thống Core banking của Ngân hàng Nhà nước ngoài các chức năng tương tự như hệ thống tại tổ chức tín dụng, còn có thêm các chức năng đặc biệt để giúp Ngân hàng Nhà nước thực thi các nhiệm vụ với vai trò của Ngân hàng Trung ương như: nghiệp vụ thị trường mở, đấu thầu trái phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu VAMC, đấu thầu vàng; nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu, nghiệp vụ quản lý dự trữ bắt buộc, quản lý hệ thống tài khoản tập trung của các tổ chức tín dụng, quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia...

Còn ông Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cũng chia sẻ: "Dự án không chỉ tạo nên những bước tiến lớn cho Ngân hàng Nhà nước về mặt công nghệ mà còn giúp Ngân hàng Nhà nước rút gọn, hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ từ xử lý, hạch toán thủ công, phân tán sang tự động hóa, xử lý và kiểm soát tập trung. Toàn bộ các giao dịch liên ngân hàng đều đi qua hệ thống này nên nếu trong thời gian triển khai để xảy ra lỗi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế cũng như hoạt động an sinh xã hội của quốc gia. Vì vậy chúng tôi luôn luôn đặt ra yêu cầu cao nhất đối với đội dự án."

Với việc triển khai thành công SG3.1, Ngân hàng Nhà nước đã có được một hệ thống thông tin hiện đại, tương đối hoàn chỉnh để hỗ trợ tích cực cho điều hành chính sách tiền tệ cũng như công tác quản lý nguồn lực nội bộ của mình