Cơ chế một cửa sẽ thực hiện thủ tục điện tử với tàu thuyền vào, rời cảng

VietTimes -- Chính phủ vừa cho phép thực hiện tiếp các thủ tục điện tử với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) theo quy định tại Nghị định 08, các Quyết định 10, 34 của Thủ tướng Chính phủ đến hết 30/6/2018.

Ảnh minh hoạ: Tổng cục Hải quan

Ảnh minh hoạ: Tổng cục Hải quan

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 vừa qua, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về việc thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi. Chính phủ đã thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục điện tử dành cho các tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đến hết ngày 30/6/2018.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế cùng các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về việc tạm ngưng hiệu lực thi hành đối với một số nội dung và kế hoạch tổng thể, lộ trình chuyển tiếp thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi.

Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì phối hợp với các Bộ: Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, xác định những bất cập giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; lập kế hoạch điều chỉnh phù hợp với quy định của Nghị định 58, tạo sự đồng bộ, thống nhất và thuận tiện cho hoạt động của doanh nghiệp tại cảng biển; tiếp tục thực hiện thủ tục điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia phù hợp với thông lệ và điều ước quốc tế có liên quan.

Đồng thời, tổ chức điều chỉnh, nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống CNTT chuyên ngành của các cơ quan nhà nước tại cảng biển.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 31/3/2018 để chính thức thực hiện các thủ tục dành cho tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo đúng quy định của Nghị định 58 kể từ ngày 1/7/2018.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/6/2017, đã có 11 Bộ, cơ quan đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 39 thủ tục hành chính; số hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia trong nửa đầu năm nay là 180.079 hồ sơ của 12.683 doanh nghiệp, tăng 107% về số hồ sơ và tăng 70% về số doanh nghiệp tham gia so với 6 tháng đầu năm 2016.