Cơ chế một cửa sẽ thực hiện thủ tục điện tử với tàu thuyền vào, rời cảng

Cơ chế một cửa sẽ thực hiện thủ tục điện tử với tàu thuyền vào, rời cảng

VietTimes -- Chính phủ vừa cho phép thực hiện tiếp các thủ tục điện tử với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) theo quy định tại Nghị định 08, các Quyết định 10, 34 của Thủ tướng Chính phủ đến hết 30/6/2018.