Chưa thống nhất được quan điểm “đã uống rượu bia thì không lái xe' tại nghị trường

VietTimes -- Chỉ 35% số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tại nghị trường chiều nay (3/6) tán thành nội dung cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Chiều nay, các ĐBQH chưa thống nhất được 2 trong 3 nội dung cần "chốt" của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Chiều nay, các ĐBQH chưa thống nhất được 2 trong 3 nội dung cần "chốt" của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chiều nay, các ĐBQH đã thể hiện ý kiến về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Cả 3 nội dung này đã được gửi đến đại biểu nghiên cứu trước, trong đó, 2 nội dung đã không được thông qua, khi không có phương án nào đạt trên 50% đại biểu tán thành.

Nội dung 1 quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông.

Ở phương án 1: cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đã có 214/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 44,21% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 212/441 đại biểu không tán thành (chiếm 43,80%).

Ở phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn, đã có 240/417 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 49,59% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 169/417 đại biểu không tán thành (chiếm 34,92% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, kết quả biểu quyết cho thấy cả 02 phương án đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Nội dung 2 được xin ý kiến là quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Phương án 1: Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau.

Phương án 2: Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Kết quả biểu quyết cũng không có phương án nào đủ 50% đại biểu đồng ý.

Nội dung 3 quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình.

Phương án 1: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em. 

Phương án 2: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em

Kết quả phương án 1 được 72,53% đại biểu đồng ý.