“Chốt” 5 nội dung trong dự Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

VietTimes -- Trong buổi họp lần cuối bàn về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia hôm nay (30/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bấm nút chốt 5 nội dung quan trọng của dự thảo Luật.
Dự thảo Luật cần kiểm soát sự tiếp cận, từ đó hạn chế người dân tiêu thụ rượu, bia và các chất có cồn.
Dự thảo Luật cần kiểm soát sự tiếp cận, từ đó hạn chế người dân tiêu thụ rượu, bia và các chất có cồn.

Mặc dù đã được Bộ Y tế đưa ra từ cách đây hơn 1 năm, trải qua tới 5 lần góp ý sửa đổi song dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đến nay không trở nên vững chắc hơn, mà còn “thủng lỗ chỗ”, suy yếu. Có tới 5 nội dung lớn trong dự thảo Luật sẽ được biểu quyết cùng nhiều nội dung khác Bộ Y tế dự kiến sẽ giải trình trong buổi họp hôm nay, đó là:

Nội dung 1: Quy định cấm liên quan đến việc người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

Nội dung 2: Bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử.

Nội dung 3: Quy định hạn chế thời gian bán rượu, bia.

Nội dung 4: Quy định cấm khuyến mại trực tiếp rượu, bia cho người dân

Nội dung 5: Quy định khung thời gian không được quảng cáo trên báo nói, báo hình tại điểm C khoản 3 điều 12.

Trong đó, Văn phòng Quốc hội đã tập hợp các ý kiến của đại biểu, lập thành các phương án chỉnh sửa nội dung để các đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bấm nút lựa chọn.

Đối với nội dung 1, có 2 phương án chỉnh sửa, một là người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy dịnh của pháp luật về an toàn giao thông; hai là người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đã qua nhiều lần chỉnh sửa nhưng vẫn còn nhiều điểm cần xin ý kiến của Quốc hội.
Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đã qua nhiều lần chỉnh sửa nhưng vẫn còn nhiều điểm cần xin ý kiến của Quốc hội.

Đối với nội dung 2, phương án chỉnh sửa bao gồm: một là bổ sung quy định cấm bán rượu, bia từ 15 độ cồn theo hình thức thương mại điện tử tại điều 5 về hành vi bị nghiêm cấm; hai là giữ nguyên quy định bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử tại điều 15.

Đối với nội dung 3, phương án chỉnh sửa gồm: bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, một là cấm bán từ 22h đến 8h sáng hôm sau trong dự thảo Luật; hai là không quy định vấn đề này trong Luật.

Đối với nội dung thứ 4, các phương án lựa chọn gồm có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người chưa đủ 18 tuổi và khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên hoặc sử dụng rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên để khuyến mại dưới nhiều hình thức; sử dụng rượu, bia để khuyến mại trực tiếp cho người tiêu dùng và khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên.

Còn nội dung thứ 5, việc chỉnh sửa cũng chia làm 2 hướng, một là báo nói, báo hình trong thời gian từ 19h đến 20h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em; hai là báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Trong trường hợp các đại biểu có ý kiến khác, các đại biểu sẽ ghi trực tiếp vào văn bản xin ý kiến do Văn phòng Quốc hội chuẩn bị, gửi lại Tổng Thư ký Quốc hội ngay sau khi kết thúc việc xin ý kiến tại hội trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, lo ngại về nguồn kinh phí quy định trong dự thảo Luật, về những điều luật chưa rõ ràng có thể khiến Luật không có tính khả thi cùng nhiều điều khoản khác chưa hợp lý có trong dự thảo, Bộ Y tế sẽ tiếp tục giải trình trong hôm nay (30/5).