Chủ tịch Đà Nẵng sẽ tiếp dân mỗi tháng 2 lần

VietTimes -- Bắt đầu từ ngày 1/1/2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp công dân định kỳ 1 tháng 2 lần để lắng nghe ý kiến người dân.
Từ ngày 1/1/2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp công dân định kỳ 1 tháng 2 lần để lắng nghe ý kiến người dân.
Từ ngày 1/1/2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp công dân định kỳ 1 tháng 2 lần để lắng nghe ý kiến người dân.

Lịch tiếp dân sẽ được thực hiện vào ngày thứ Sáu của tuần thứ 2 và của tuần thứ 4 trong tháng. Địa điểm tiếp dân là Trụ sở Tiếp công dân thành phố (số 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Việc thay đổi lịch tiếp công dân sẽ được thông báo tên trang Trang thông tin điện tử TP Đà Nẵng (http://www.danang.gov.vn) và tại Trụ sở Tiếp công dân nếu ngày tiếp dân trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc có lịch đột xuất.

Để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, công dân đăng ký và gửi trước nội dung tại Ban Tiếp công dân TP Đà Nẵng (địa chỉ 51A Lý Tự Trọng) để bộ phận tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định. Ban Tiếp công dân TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo địa điểm, thành phần và nội dung phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố.

Việc Chủ tịch UBND TP trực tiếp thực hiện công tác tiếp dân xuất phát từ tình hình thực tế về công tác tiếp công dân và lãnh đạo TP muốn lắng nghe trực tiếp ý kiến của công dân để công tác quản lý điều hành được tốt hơn.