Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương ban hành thông tư mới để DN ô tô yên tâm sản xuất

VietTimes -- Cuối tháng 6 vừa qua, văn phòng Chính phủ đã có kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới báo cáo kết quả của đoàn công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 116/2017/NĐ-CP (Nghị định 116).
Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ngành khi tham mưu xây dựng chính sách phải đảm bảo nguyên tắc khuyến khích sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước. (Ảnh: Ngô Minh)
Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ngành khi tham mưu xây dựng chính sách phải đảm bảo nguyên tắc khuyến khích sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước. (Ảnh: Ngô Minh)

Về kết quả báo cáo của đoàn công tác liên ngành, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 116.

Song để thực hiện nghiêm Nghị định 116 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay.

Cụ thể, đối với Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Tài chính duy trì đoàn công tác liên ngành đến làm việc với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô để nắm bắt, hướng dẫn doanh nghiệp, xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn khoản 1 Điều 6 của Nghị định 116 quy định về quản lý chất lượng ô tô sản xuất lắp ráp, đảm bảo ban hành trong tháng 10/2018 để các doanh nghiệp có đủ thời gian thực hiện sản xuất ô tô theo quy định mới.

Nội dung quy định phải phù hợp với thực tiễn, đơn giản hóa các điều kiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển.

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương ban hành thông tư mới để DN ô tô yên tâm sản xuất  ảnh 1
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn khoản 1 Điều 6 của Nghị định 116. 

Trong năm 2018, ba Bộ kể trên phải thực hiện phối kết hợp để làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, từ đó thống nhất chuẩn hóa tối giản thông tin, dữ liệu thuộc hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước.  

Liên quan đến việc đầu tư bổ sung thêm dây chuyền kiểm tra, thử nghiệm an toàn và môi trường nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Nghị định 116, Phó Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT nhưng bắt buộc phải đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ và tỷ lệ nội địa hóa của ô tô trong nội khối ASEAN khi nhập khẩu vào Việt Nam để được hưởng ưu đãi về thuế theo cam kết. 

Đồng thời xem xét, hướng dẫn, xử lý từng trường hợp cụ thể đối với vấn đề về đường thử theo chỉ đạo tại Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 9/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Quan điểm của Chính phủ là khuyến khích sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước, tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, ngăn chặn các sản phẩm nhập khẩu kém chất lượng, đảm bảo nguyên tác cam kết hội nhập đối với các sản phẩm nhập khẩu.

Chính vì vậy, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành khi tham mưu xây dựng chính sách phải đảm bảo nguyên tắc này.