Chính phủ đồng ý đầu tư 21 dự án phục vụ tái định cư thủy điện Sơn La

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư 21 dự án cấp thiết phục vụ trực tiếp an sinh xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La từ số vốn tiết kiệm, còn dư sau quyết toán hoàn thành Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do tỉnh quản lý.
Chính phủ đồng ý đầu tư 21 dự án phục vụ tái định cư thủy điện Sơn La- (Ảnh minh họa).
Chính phủ đồng ý đầu tư 21 dự án phục vụ tái định cư thủy điện Sơn La- (Ảnh minh họa).

Được biết, chủ trương trên là đề nghị của UBND tỉnh Sơn La và ý kiến các Bộ về việc đầu tư một số hạng mục, dự án thành phần vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Thủ tướng giao Bộ KHĐT, Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin về số liệu báo cáo, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đảm bảo không vượt số vốn đã giao cho tỉnh Sơn La quản lý.

Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La là một trong những dự án thành phần của công trình Thủy điện Sơn La. Theo đó, đã có hơn 20.340 hộ và 93.201 đồng bào thuộc 248 bản, 31 xã trên địa bàn ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La đã phải rời bỏ mảnh đất bao đời gắn bó đến nơi ở mới.

Các dự án tái định cư phải đảm bảo nhà ở của người dân xây dựng phù hợp với quy hoạch và phong tục tập quán của từng dân tộc, chất lượng xây dựng đảm bảo, khang trang tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, tỉ lệ người dân vùng tái định cư được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và nước hợp vệ sinh đạt 93,4%; tỉ lệ người dân tái định cư được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7%. Số hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn với đất là 18.812/19.536 tổng số hộ được giao đất ở, đạt 96,3%.