Chính phủ đẩy mạnh quy hoạch báo chí, chống thông tin xấu độc trong năm 2018

VietTimes – Nội dung này được tổ chức thành một mục tiêu trọng tâm cụ thể tại Nghị quyết 01/2018 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ xác định sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông trong năm 2018, với những nhiệm vụ cụ thể, và đặc biệt là khá quyết liệt.
Thực hiện đề án quy hoạch báo chí và chống thông tin xấu độc là hai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Nghị quyết đầu năm 2018 của Chính phủ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Thực hiện đề án quy hoạch báo chí và chống thông tin xấu độc là hai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Nghị quyết đầu năm 2018 của Chính phủ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Cụ thể, trong năm 2018, Chính phủ xác định ngành thông tin truyền thông phải hoàn thành việc phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo kết luận của Bộ Chính trị.

Đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí. Trong đó, đề cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp.

Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước để tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo hứng khởi trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra. Cụ thể, đẩy mạnh phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, HĐND các cấp trong việc kiểm tra, theo dõi, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện Nghị quyết.

Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, phát huy quyền làm chủ các tổ chức xã hội, hội, hiệp hội và của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội và các giải pháp điều hành của Chính phủ tại Nghị quyết này.