Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

VietTimes – Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở. Theo đó, thời điểm bắt đầu tiến hành việc điều tra này là từ 0 giờ ngày 01/4/2019.
An toàn thực phẩm cần phải được giám sát đến tận khu dân cư phường, xã…

An toàn thực phẩm cần phải được giám sát đến tận khu dân cư phường, xã…

VietTimes -- Công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được thực hiện đồng bộ trên 41/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chất lượng kiểm tra, giám sát được bảo đảm quy trình chặt chẽ; cá trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời ...