Chính phủ chưa cho tăng phí BOT, yêu cầu đánh giá lại thuế nhập khẩu xăng dầu

Ngày 27.5, Văn phòng Chính phủ đã công bố kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, về phương hướng điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu trong những tháng còn lại của năm 2016.
Chính phủ chưa cho tăng phí BOT, yêu cầu đánh giá lại thuế nhập khẩu xăng dầu

Đánh giá lại việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu

Cụ thể, về xăng dầu, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

“Xây dựng các kịch bản điều hành giá xăng dầu theo biến động của giá xăng dầu thế giới, điều hành giá kết hợp với sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm bình ổn giá mặt hàng này để kiềm chế mức tăng giá tác động đến lạm phát”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Ngoài ra, cần đánh giá lại việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu bình quân gia quyền trong công thức tính giá cơ sở và sớm đề xuất trình Chính phủ phương án thực hiện thuế nhập khẩu trong giá cơ sở trong thời gian tới.

Kiểm soát chặt chi phí hao hụt trong khâu phân phối xăng dầu, nhất là đối với các đầu mối kinh doanh xăng dầu do Nhà nước quản lý.

Về điện, giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng và tính toán kịch bản về phương án điều chỉnh giá điện theo lộ trình thị trường trong đó có báo cáo cụ thể về giá thành, giá bán, lỗ lãi, các khoản còn treo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chưa tăng phí và giãn thu phí BOT

Phí sử dụng đường bộ BOT là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận gần đây, theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện việc thu phí BOT. Rà soát tính đúng, tính đủ giá thành, chi phí đầu tư của các dự án BOT trên toàn quốc.

Trước mắt chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các trạm thu phí BOT. Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT.

Đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16.5.2016.

Quản lý chặt chẽ giá thuốc

Về thuốc chữa bệnh cho người dân, yêu cầu Bộ Y tế quản lý chặt chẽ giá thuốc, tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới về đấu thầu thuốc nhằm làm giảm giá mua thuốc của các cơ sở y tế công lập, từ đó giúp giảm chi phí tiền thuốc cho người bệnh.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trình Chính phủ phương án đấu thầu thuốc tập trung dùng cho bảo hiểm y tế.

Về giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế xây dựng phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế, dự báo các kịch bản của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng.

“Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế cần thực hiện sớm và chia làm các đợt điều chỉnh để tránh tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng và tâm lý người dân”, Phó thủ tướng nêu rõ.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ y tế đối với người không có bảo hiểm y tế thực hiện theo Luật Giá hay theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tiến độ điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29.10.2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Giá học phí, lương thực, thuê đất cũng được điều chỉnh

Đối với giá dịch vụ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán tác động của việc tăng giá dịch vụ giáo dục đến chỉ số giá tiêu dùng; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương điều hành giá dịch vụ giáo dục trong năm 2016 - 2017 theo lộ trình phù hợp.

Tiến độ điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục (học phí) được áp dụng theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Về lương thực và các mặt hàng nông sản khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ phương án cụ thể về hạn ngạch nhập khẩu đường, phương án tạm trữ muối và theo dõi sát diễn biến thị trường thóc gạo trong nước và thế giới để kịp thời đề xuất phương án điều hành phù hợp.

Về giá cho thuê đất, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại giá thuê đất để đảm bảo ổn định chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ, xây dựng các phương án về điều hành tỷ giá, cung tiền, các yếu tố về tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình lạm phát để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Theo Một thế giới