Cần 1,75 Trái Đất để đáp ứng đủ nhu cầu của con người

Thế giới hiện đang tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên nhanh gấp 1,75 lần so với khả năng phục hồi của Trái Đất, tương đương với việc cần phải có '1,75 Trái Đất' mới có thể đáp ứng nhu cầu của con người.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thế giới hiện đang tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên nhanh gấp 1,75 lần so với khả năng phục hồi của Trái đất , tương đương với việc cần phải có “1,75 Trái đất” mới có thể đáp ứng nhu cầu của con người./.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/infographics-can-175-trai-dat-de-dap-ung-du-nhu-cau-cua-con-nguoi/586605.vnp