Bưu điện Việt Nam góp phần cải cách hành chính thi hành án dân sự

Nhằm tăng cường triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 17/9 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư Pháp) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc hợp tác giữa hai đơn vị được kì vọng sẽ góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự. Đồng thời nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Tổng cục Thi hành án dân sự ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại. Ngoài ra, Tổng công ty cũng sẽ xây dựng phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục Thi hành án dân sự để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Song song với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thi hành án dân sự chuyển phát các công văn, tài liệu… từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế khác của Bưu điện Việt Nam.

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam cũng chuyển phát một số nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính như: gửi trả tiền cho người không đến nhận, thanh toán tiền cho người được thi hành án và trong một số trường hợp khác được pháp luật quy định.

Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ bảo đảm cung ứng dịch vụ theo đúng chất lượng đã cam kết, thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Theo VnMedia

http://vnmedia.vn/dan-sinh/201809/buu-dien-viet-nam-gop-phan-cai-cach-hanh-chinh-thi-hanh-an-dan-su-614640/