Bộ TT&TT hoàn thiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và trình Chính phủ trong tháng này

VietTimes -- Theo tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hiện nay Bộ đang khẩn trương hoàn thiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2020.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cũng như các kiến nghị của một số địa phương đề nghị Bộ TT&TT quan tâm đẩy nhanh việc chuyển đổi số ở các ngành, các cấp để tạo nền tảng hình thành nền kinh tế số theo kế hoạch của Chính phủ, hiện nay Bộ TT&TT đang khẩn trương hoàn thiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2020; trong đó bao gồm kế hoạch, giải pháp và lộ trình chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Bộ TT&TT cho biết quá trình chuyển đổi số đã diễn ra nhiều năm qua, nhưng chỉ khi có sự xuất hiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chuyển đổi số mới thực sự tăng tốc. Đây chính là nền tảng để tiến tới kinh tế số và xã hội số, tạo ra môi trường tốt nhất cho đổi mới, sáng tạo. Đồng thời Bộ cũng cho biết, Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã định hướng xu thế chuyển đổi số tại Việt Nam.

Nghị quyết 52 đặt mục tiêu cao, nhất là mục tiêu kinh tế số chiếm tới 30% GDP vào năm 2030, để từ đó phải đổi mới tư duy, tạo thuận lợi cho việc phát triển các ý tưởng mới, sáng tạo, giải pháp đột phá, để Việt Nam bứt phá vượt lên.

Được biết trong công văn trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây về việc chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT cho biết, để Đề án chuyển đổi số quốc gia sau khi được phê duyệt thực sự triển khai hiệu quả, góp phần để Việt Nam sớm hình thành nền kinh tế số, Bộ TT&TT đề nghị các địa phương, đặc biệt là các địa phương có nền tảng CNTT tốt như Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với Bộ triển khai các nội dung cụ thể trong Đề án.

Bộ cũng lưu ý tỉnh Thừa Thiên Huế có thể chủ động, phối hợp tiến hành các hoạt động như nghiên cứu, tuyên truyền về kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số đến tất cả các thành phần xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt để tiếp cận công nghệ nhằm tiến hành các hoạt động chuyển đổi số, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số trong khi Đề án chuyển đổi số quốc gia đang được xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt.