Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời Quốc hội về tiến độ triển khai 5G

VietTimes –  Việc triển khai 5G tại Việt Nam hiện nay không chậm so với thế giới. Đặc biệt, một số thiết bị trong mạng 5G do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, thay vì sử dụng thiết bị nước ngoài gây nghi ngại về bảo mật, an ninh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời Quốc hội về 5G