Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Xây dựng hạ tầng ICT để phục vụ công cuộc chuyển đổi số

VietTimes -- Ngày 14/8, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công tác quản lý kinh tế chuyên ngành TT&TT, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo phải xây dựng hạ tầng ICT để phục vụ công cuộc chuyển đổi số.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định vai trò, chức năng của ngành TT&TT hiện nay có rất nhiều lĩnh vực mới và chưa được định nghĩa. “Chuyển đổi số là công cuộc chuyển đổi vĩ đại của loài người”, do đó cần phải có sự tưởng tượng của mọi người về tương lai. Sự tưởng tượng dưới góc nhìn tốt thì sẽ cho kết quả tốt. Tuy vậy, sự tưởng tượng đôi khi khó thuyết trình, khó thuyết phục người khác, vì vậy các Sở phải làm trước rồi mới định nghĩa. Tận dụng mọi nguồn lực để làm, cho ra kết quả tốt thì mới thuyết phục được người khác.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng gợi ý để các Sở đề xuất với tỉnh, thành phố về những nhiệm vụ, những tư tưởng lớn như: Xây dựng hạ tầng ICT để phục vụ công cuộc chuyển đổi số; Phát triển doanh nghiệp CNTT tại địa phương; Chú trọng lĩnh vực an toàn an ninh mạng; Phát triển nền tảng thương mại điện tử, mạng lưới bưu chính và logistic; Xây dựng hạ tầng mới cho lĩnh vực thông tin cơ sở, xây dựng văn hóa đọc; Nghiên cứu xây dựng khu CNTT tập trung để đón đầu xu thế phát triển;...

Bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh: Bộ TT&TT với các Sở là một; với các nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao cho Bộ, các Sở sẽ có rất nhiều điều kiện để phát triển. Đặc biệt, Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ tối đa để các Sở hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra

Cũng tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã có những nhận xét về ngành TT&TT trong những năm qua. Thứ trưởng cho rằng: thành tựu đạt được của Ngành TT&TT trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các địa phương, nhờ sự năng động, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ của các Sở TT&TT. Yêu cầu đặt ra đối với Sở TT&TT là bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành, của Bộ TT&TT và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020 để xác định nhiệm vụ công tác, xây dựng kế hoạch hoạt động với sự tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành tại địa phương.