Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Để chuyển đổi số thành công chắc chắn phải có khát vọng và ý chí sắt đá”

VietTimes -- Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit) năm 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Để chuyển đổi số thành công chắc chắn phải có khát vọng và ý chí sắt đá, phải đột phá ra khỏi tư duy vốn ràng buộc từ trước đến nay do các điều kiện khó khăn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn

Diễn đàn Vietnam ICT Summit 2019 đặc biệt nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tiến hành chuyển đổi số tại Việt Nam. Chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động vô cùng sâu rộng lên các lĩnh vực của nền kinh tế - chính trị - xã hội. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Để chuyển đổi số thành công chắc chắn phải có khát vọng và ý chí sắt đá, phải đột phá ra khỏi tư duy vốn ràng buộc từ trước đến nay do các điều kiện khó khăn. Chúng ta có cơ hội nhưng cũng không quên cơ hội cũng dành cho các quốc gia khác, nếu chúng ta không tận dụng tốt sẽ là thách thức. Cái cốt tử chính là ứng dụng CNTT tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho mỗi doanh nghiệp, hiệu quả lớn hơn cho tổ chức và cơ hội cho dân tộc".

"Tới đây Chính phủ sẽ làm việc với Bộ TT&TT, hiệp hội, liên minh chuyển đổi số quốc gia để tiếp thu các ý kiến để đề ra chiến lược và hành động cụ thể, thiết thực. Bắt đầu thì cần phải định hướng: Mục tiêu lớn gắn liền với giải pháp cụ thể, cũng như Xây lâu đài nguy nga với từng viên gạch. Xây với tâm thế của một nước đi sau, một nước kém và như thế muốn vượt thiên hạ thì phải nỗ lực hơn thiên hạ gấp nhiều lần. Chúng ta phải sẵn sàng thay đổi thói quen, nếp nghĩ, thậm chí nét văn hóa của những người làm lúa nước, vượt qua trào lưu cứ rộ lên một thời gian rồi lại chìm đi", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chính là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số nước nhà. "Công nghệ số đang thâm nhập thế giới với tốc độ rất cao, nhất là một số công nghệ đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi căn bản kinh tế và xã hội. Chuyển đổi số làm thay đổi cái mà nền kinh tế sản xuất ra, thay đổi cách mà chúng được sản xuất ra và thay đổi hạ tầng sản xuất ra chúng. Chuyển đổi số cũng sẽ thay đổi căn bản tư duy nhận thức về tầm nhìn tương lai và các mối quan hệ kinh tế - xã hội định hình nó".

Bộ trưởng  cũng cho rằng: “Bước hình thành các mối quan hệ mới trong nền kinh tế số, xã hội số - các mối quan hệ mới trong thế giới ảo là thách thức lớn nhất của chuyển đổi số. Nhưng chính những mối quan hệ mới này, những mô hình kinh doanh mới này mới phát huy hiệu quả của chuyển đổi số. Nó phụ thuộc vào chuyển đổi nhận thức của con người. Nhưng lại là lợi thế của các nước đang phát triển như Việt Nam, vì sự chuyển đổi nhận thức này không phụ thuộc vào cơ sở vật chất mà một nước đang sở hữu”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Các yếu tố nền tảng sẽ được nhấn mạnh, sẽ được đầu tư trước, sẽ đi trước, sẽ phải có thứ hạng cao trên thế giới, phải nằm trong Top 50 vào năm 2025 và Top 30 vào năm 2030. Chúng ta nhấn mạnh 5 yếu tố nền tảng là: Thể chế, Hạ tầng, An ninh mạng, Platform và Đào tạo".

Bộ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất là thể chế là chính sách thu hút nhân tài toàn cầu, là sự chấp nhận các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, các mối quan hệ mới trong thế giới ảo, đi đôi với việc bảo vệ các giá trị căn bản của nhân loại, của văn hóa Việt Nam, luôn lấy con người làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, thử nghiệm cái mới bằng cơ chế sandbox để tiếp cận cái mới tốt nhất.