Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cung cấp dữ liệu địa lý, bản đồ trực tuyến theo thời gian thực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ được cung cấp thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia, dữ liệu nền địa lý quốc gia dưới dạng trực tuyến, theo thời gian thực.
Ảnh minh họa: Trung tâm Thông tin Dữ liệu Môi trường, Tổng cục Môi trường.
Ảnh minh họa: Trung tâm Thông tin Dữ liệu Môi trường, Tổng cục Môi trường.

Đây là một trong những điểm mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Tại dự thảo, Bộ đề xuất bổ sung hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dạng trực tuyến. Hình thức này được đánh giá là phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Theo đó, Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 trong Điều 8 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, quy định việc sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia dưới dạng trực tuyến. Từ đó, cá nhân, tổ chức có thể mở rộng phạm vi khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

Số liệu của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia bao gồm giá trị tọa độ, độ cao, trọng lực của các trạm định vị vệ tinh quốc gia được thiết lập trong quá trình xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia. Những số liệu này được sử dụng để xây dựng hệ tọa độ quốc gia, hệ tọa độ quốc gia động, liên kết hệ tọa độ quốc gia với hệ tọa độ quốc tế, phục vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ.

"Thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia được xử lý liên tục và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thống nhất trong toàn quốc phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác” - Dự thảo nêu rõ.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 29, bổ sung hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dạng trực tuyến. Cụ thể, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công được cung cấp, khai thác, sử dụng dưới dạng trực tuyến, bản sao hoặc xuất bản phẩm. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc của bản sao theo Mẫu số 7 Phụ lục I kèm theo Nghị định.