Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đà Nẵng gồm những ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đà Nẵng sẽ do ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban.
Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Đà Nẵng.
Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Đà Nẵng.

Tại phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban.

4 Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Giám đốc Công an TP. Trong đó, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Chánh Văn phòng Thành ủy; Chánh án Tòa án nhân dân TP; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra TP; Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là các uỷ viên.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và do Ban Thường vụ Thành ủy quy định.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; thành lập bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các địa phương./.