Ba lãnh đạo cấp cao sẽ tuyên thệ lần 2, phê chuẩn lại thành viên Chính phủ trong tháng 7

VietTimes -- Sáng 13/6, UBTVQH đã họp và cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp lần này quốc hội sẽ bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp sáng 13/6
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp sáng 13/6

Dự kiến, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 20 - 30/7/2016. Nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước, với phần lớn thời gian kỳ họp sẽ dành cho nội dung này.

Theo đó, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội và các chức danh cấp cao trong bộ máy Quốc hội, Chính phủ và Phó Chủ tịch nước cho nhiệm kỳ 2016-2021 trong kỳ họp diễn ra vào tháng sau.

Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp.

Chủ tịch nước sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi được bầu, Thủ tướng khóa mới sẽ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.